Изнајмљивање аутобуса и минибуса

У сфери разних интересовања и делатности у друштву, није редак случај да се групи људи која је на неки начин са истим повезана, укаже потреба за рационалнијим трошковима у превозу својих чланова на неку локацију или дестинацију.

Управо из тих разлога, свим друштвима, агенцијама и организацијама омогућавамо издавање аутобуса и минибус возила са возачем. Било да је у питању превоз ученика, студената, чланова разних удружења, чланова спортских друштава или радника у привредном сектору, корисници ове наше услуге имају могућност одабира маршуте, као и низ других погодности које се могу реализовати уз уговор.

Туристичке агенције са којима сарађујемо такође користе ову нашу услугу, поготово за организовање једнодневних аранжмана, као и за превоз клијената до аеродрома.